ข่าวพระราชสำนัก » โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย รัชกาลที่ 9-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย รัชกาลที่ 9-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

5 พฤษภาคม 2019
1796   0

โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระปรมาภิไธย-พระนามาภิไธย รัชกาลที่ 9-สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 

 

 

 

 

 

เวลา 09.00 น. (5 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ จากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 และพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ประทับพระราชอาสน์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

  • พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง