ข่าวพระราชสำนัก » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ

4 พฤษภาคม 2019
1553   0

 

 

 

พระบรมมหาราชวัง 4 พ.ค.- พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป.

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒