แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

30 เมษายน 2019
323   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก  เต้นสนั่นเกาะ @ ภูเก็ต ของดีภูเก็ตหรอยอย่างแรง

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณเวทีกลาง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2562 ประชุมถอดบทเรียน เต้นสนั่นเกาะ @ ภูเก็ต ของดีภูเก็ตหรอยอย่างแรง  โดยมีเครือข่ายชมรมทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,025 คน

โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก เต้นสนั่นเกาะ @ ภูเก็ต ของดีภูเก็ตหรอยอย่างแรง เพื่อให้เครือข่ายชมรมได้เรียนรู้ของดีจังหวัดภูเก็ตช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ได้แก่ เรื่องอาหาร ผลิตภัณฑ์ บุคคลที่เป็นครูผู้นำอายุมากกว่า 80 ปี ความรู้การดูแลตัวเองให้สมาร์ทฟิตช่วยพิชิตโรค และสร้างกระแส ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนได้ออกกำลังกาย ซึ่งมีเครือข่ายชมรมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 ชมรม ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรม อสม. ชมรม LINE DANCE จากทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต รวมจำนวน 1,025 คน (เป้าหมาย 700 คน)

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพของคนภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ต 1 ตำบล  1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554 ปีนี้เป็นปีที่ 8 การสร้างสุขภาพ ด้วยวิธีการออกกำลังกาย เป็นวิธีการที่ประหยัด สามารถลดค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลได้ดีที่สุด การออกกำลังกายช่วยพัฒนาสุขภาพอย่างองค์รวม เช่น ช่วยพัฒนาสุขภาพกาย ใจ สังคม ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดี สร้างเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และขอให้พวกเราทุกคนได้ภาคภูมิใจว่าพวกเราได้รวมใจกัน มีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถสร้างพลัง รวมกลุ่มเครือข่ายชมรมทั้งจังหวัดออกกำลังกายพร้อมกัน และขอให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง”