แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

30 เมษายน 2019
331   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 โดยมี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จังหวัดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัด โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ และจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต จัดให้มีจิตอาสาเฉพาะกิจ 7 ประเภท ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 (ช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) รวมทั้งเชิญจิตอาสาเข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานที่จัดพิธีในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระทอง และวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต   จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย การจัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ตลอดจนการแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้จิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สำหรับข้าราชการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด