แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

30 เมษายน 2019
482   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล และนางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ กฎหมาย สิทธิและสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามความเหมาะสม มีความรู้ มีทักษะการดูแลสุขภาพร่างกาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

 

 

 

 

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้สูงอายุดีเด่น” ประจำปี 2562 จำนวน 20 คน ประกอบด้วย นางสุวิมล นิรันดร อายุ 71 ปี (ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต), นางสมพิศ ขาวผ่อง อายุ 76 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลรัษฎา), นางสมร จันทร์สืบ อายุ 61 ปี (สมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต), นางสาวกมลศรี เสณีตันติกุล อายุ 70 ปี (ธนาคารสมองจังหวัดภูเก็ต), นางแดง งานแข็ง อายุ 76 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว), นางมาลัย วงษ์เทวัญ อายุ 65 ปี (ชมรมแอโรบิกมวยไทยไลน์แดนซ์ภูเก็ต), นายประวัติ หนูแดง อายุ 73 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลราไวย์), นางสมบูรณ์ ทวีสมาน อายุ 79 ปี (ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉลอง), นางสอเฉ้ง รักเวช อายุ 82 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลกะทู้), นางอรณรัชช์ ทองดี อายุ 62 ปี (ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองป่าตอง), นางขวัญตา สิทธิกร อายุ 72 ปี (ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต), นางสมถวิล ทรงยศ อายุ 68 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร), นางสุดจิตร จันทร์เมือง อายุ 67 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก), นางเพ็ญแข พันชาตรี อายุ 79 ปี (ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงทะเล), นางบุญศรี อุทัชกุล อายุ 84 ปี (ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี), นางพิมพ์ บำราบพาล อายุ 68 ปี (ชมรมผู้สูงอายุตำบลสาคู), นางยุภา ศรีสมุทร อายุ 64 ปี (ชมรมผู้สูงอายุบ้านไม้ขาว), นางวิภา ตะเคียนทอง อายุ 81 ปี (ชมรมผู้สูงอายุบ้านหาดสุรินทร์) และนางสมปอง พยัฆษา อายุ 66 ปี (ชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าสัก)