แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก”

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก”

25 เมษายน 2019
542   0

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” ประจำปี 2562  ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน แบ่งเป็น กีฬาฟุตบอล อายุ 6-14 ปี  จำนวน 350 คน กีฬาว่ายน้ำ อายุ 6-18 ปี จำนวน 150 คน

โครงการฝึกกีฬาภาคฤดูร้อน “กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก” จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ โดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกายเป็นสื่อ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน พัฒนารูปแบบของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนในภาคปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะ  อีกทั้งเป็นการวางรากฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล และกีฬาว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน ให้ห่างไกลยาเสพติด

สำหรับการฝึกกีฬาฟุตบอล จัดขึ้น ณ สนามกีฬาศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต สนามฟุตซอลโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี และสนามฟุตบอลโรงเรียนถลางพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่วนการฝึกกีฬาว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต