ข่าวภูเก็ต » กงสุลใหญ่จีนพบผู้ว่าฯ ภูเก็ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอันดามัน

กงสุลใหญ่จีนพบผู้ว่าฯ ภูเก็ต ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอันดามัน

24 เมษายน 2019
634   0

กงสุลใหญ่จีนพบผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยจีนสนใจมาจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ต และจะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวจีนว่า 3 จังหวัดอันดามันมีความปลอดภัยน่าเที่ยว

 

 

 

 

 

วันที่ 24 เม.ย.62 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา ในโอกาส เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทย

นายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้  ประการที่ 1 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน เพราะไทยจีนเป็นพี่น้องกัน ประการที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ คือการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมา ได้ไปจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา แล้วก็ได้พบกับผู้แทนของจังหวัดพังงาและกระบี่  โดยพบว่าประเทศไทยก็หวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวที่นี่

โดยจีนจะช่วยประชาสัมพันธ์ ไปยังนักท่องเที่ยวจีน ให้ทราบว่า ทั้ง 3 จังหวัดอันดามัน กระบี่ พังงาและภูเก็ตมีความปลอดภัยน่าท่องเที่ยว โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่อยากจะเน้น กับประเทศไทย คือรัฐบาลจีนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

อย่างไรก็ตามการเดินทางมาในครั้งนี้ รู้สึกยินดีมาก ที่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลไทยว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีน แล้วก็รู้สึกประทับใจในมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนและไทย โดยขณะนี้ รัฐบาลจีน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นวิดีโอเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมทั้งวิธีการในการดูแลตนเอง  เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้จีนมีความสนใจที่จะมาจัดการประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้หน่วยงานราชการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจีนได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 

ด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่เป็นเกาะ เปรียบเสมือนไข่มุกอันดามัน มีความสวยงามทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล และการที่ประเทศจีนจะมาจัดการประชุมที่จังหวัดภูเก็ตนั้น จังหวัดพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมีเที่ยวบินจากต่างประเทศ 160 เที่ยวบินต่อวันและเที่ยวบินภายในประเทศ 160 เที่ยวบินต่อวัน มีโรงแรมกว่า 100,000 ห้อง มีห้องประชุมขนาดใหญ่หลายแห่ง นอกจากนี้ในปี 2562 ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน ซึ่งได้มีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม,กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เลือกมาจัดประชุม เพื่อเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดภูเก็ตถือเป็นเกียรติของจังหวัดภูเก็ตและก็จะมีเตรียมความพร้อม ต่อไป

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบของที่ระลึกเป็นไข่มุกอันดามันซึ่งหมายถึงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่มีลักษณะเป็นไข่มุกอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้แก่นายหม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาด้วย