แวดวง อบจ. » แข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562

แข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562

22 เมษายน 2019
586   0

 อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 -21  เมษายน 2562 ณ สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 40 สังกัด