แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ วิหารวัดพระทอง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ วิหารวัดพระทอง

18 เมษายน 2019
299   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ วิหารวัดพระทอง

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วิหารวัดพระทอง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

พิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระเถราจารย์และพระสงฆ์รวม 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท และจะอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต ไปรวมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเเหล่งอื่นๆ รวม 85 ใบ เพื่อทำการเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2562

เวลา 12.00 น. พราหมณ์ทำพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี

สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลาฤกษ์ 14.09 น. โดยบรรจุลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย จากนั้นวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และช่วงเวลา 17.19 – 21.30 น. จะจัดพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อจัดทำน้ำสรงอภิเษก ประกอบด้วย น้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ ซึ่งพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะทำพิธีเสกน้ำเทพมนต์ก่อน โดยสวดคาถาเทพมนต์อัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ก่อนเชิญมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ต่อมา วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. จะจัดริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากวัดเทพสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอันเสร็จพิธี