แวดวง อบจ. » รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

18 เมษายน 2019
330   0

รพ. อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ. รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความอบอุ่น ถือเป็นโอกาสดีในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมา ให้ยังคงสืบสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป