ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยทางทะเล

ภูเก็ตเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยทางทะเล

13 เมษายน 2019
274   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำ มาตรการความปลอดภัยเข้มข้นเป็นพิเศษ สำรองกำลังพลและเรือตรวจการ พร้อมให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในทะเลได้อย่างรวดเร็ว

 

 

เมื่อเวลา 10.40 น.(13 เม.ย.) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเทียบเรือท่องเที่ยวและโดยสารที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต , พ.อ.อรัญ เอี่ยมอิ่มสำราญ ผู้จัดการท่าเรือรัษฎา , ตำรวจน้ำภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ตลอดจนเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (วันที่ 11-17เมษายน 2562 )

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต มีท่าเทียบเรือที่ต้องดูแลพิเศษ ได้แก่ ท่าเทียบเรือรัษฎา ,ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และท่าเทียบเรืออ่าวปอ ซึ่งในช่วงเทศกาลจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการวันละหลายพันคน ส่วนของท่าเทียบเรือจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดของท่าเทียบเรือ ในส่วนของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะนี้ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในทะเล ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต โดยมีการวางมาตรการความปลอดภัยจะเข้มข้นเป็นพิเศษ โดยจังหวัดมีหน่วยประสานงานกับทุกภาคส่วน

สำหรับการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลส่งกรานต์นั้น จังหวัดภูเก็ต ได้มีการเรือตรวจการ และ ได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในทะเลได้อย่างรวดเร็ว

 

 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ของไทย สำหรับท่าเทียบเรือรัษฎาเป็นท่าเทียบเรือของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทางมาลงเรือเพื่อท่องเที่ยวทางทะเล ไปยังเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดภูเก็ตดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเลและทางน้ำให้มีความปลอดภัย

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะต้องมีความปลอดภัย 100% โดยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายคณะทำงานออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมสร้างขวัญกำลังใจและ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ข้อมูล จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต พบว่า ในภาพรวมมีนักท่องเที่ยวประมาณ 80 % โดยในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ พบอัตราการจองโรงแรมและที่พัก เต็มทั้งหมดโดยในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกือบ 3 แสนคน และพบข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะในท่าเทียบเรือรัษฎาเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 กว่า 10%
ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้ท่าเทียบเรือทั้ง 24 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกตรวจตรา มาตรการด้านความปลอดภัย ทั้งในส่วนของนายท้ายเรือ,กัปตันเรือ,คนเรือ,อุปกรณ์,โป๊ะท่าเทียบเรือ และตัวเรือจะต้องอยู่ใน สภาพที่มีความปลอดภัย 100%

อย่างไรก็เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและขอให้เดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางไปรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีของไทยด้วยความปลอดภัย