ข่าวภูเก็ต » จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

9 เมษายน 2019
387   0

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วิหาร วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วิหารวัดพระทอง ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

พิธีเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนศีล พระสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ เเด่พระสงฆ์เถราจารย์ เวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวคาถาตักน้ำผ่านไมโครโฟน เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป จากนั้นถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกรวดน้ำ รับพร

เวลา 12.00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

 

 

โดยในวันที่ 10 เมษายน 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต ไปรวมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเเหล่งอื่น ๆ รวม 85 ใบ ซึ่งจะทำการเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย

สำหรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง จะจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลาฤกษ์ 14.09 น. โดยบรรจุลงในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ และนำมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย โดยไม่มีพิธีทำน้ำอภิเษก

 

 

 

 

จากนั้นวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และช่วงเวลา 17.19 – 21.30 น. จะจัดพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อจัดทำน้ำสรงอภิเษก ประกอบด้วย น้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ ซึ่งพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม จะทำพิธีเสกน้ำเทพมนต์ก่อน โดยสวดคาถาเทพมนต์อัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ก่อนเชิญมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

ต่อมา วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. จะจัดริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากวัดเทพสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นอันเสร็จพิธี