แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก

5 เมษายน 2019
344   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก อบรมครูสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ให้แก่ครูสอนการออกกำลังกายทุกพื้นที่ จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมสาธิตไอดีเรสซิเดนส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ภูเก็ต โดยมี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางวัลลภา จีนลอย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ให้การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพของคนภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ตั้งแต่ปี 2554 ปีนี้เป็นปีที่ 8 เพื่อพัฒนาครูสอนการออกกำลังกายให้มีความรู้ ทักษะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้ ซึ่งผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูสอนการออกกำลังกายจากชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม อสม.  Line Dance  จนเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ได้แก่ การสร้างประวัติศาสตร์ ออกกำลังกาย ณ สะพานสารสิน แหลมพรหมเทพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พิธีปิด Asian Beach การต้อนรับรัฐมนตรี และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของทุกตำบล

 

 

 

 

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน โดยอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อ.ชัยรัตน์ จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และทีมครูสอนการออกกำลังกายของจังหวัด ซึ่งทีมวิทยากรผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์เชี่ยวชาญมาก อาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นครูสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมอบบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรม ชุมชน ขอให้การจัดอบรมครั้งนี้ ได้จุดประกายให้ท่านมีพลังที่จะเป็นครูผู้นำตลอดไป”