แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3 “ผู้สูงวัยเกมส์”

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3 “ผู้สูงวัยเกมส์”

5 เมษายน 2019
1021   0

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3 “ผู้สูงวัยเกมส์”

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 “ผู้สูงวัยเกมส์” ณ โรงยิม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เงินอุดหนุนประจำปี 2562 ให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 “ผู้สูงวัยเกมส์”ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการจัดมหกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 13 “มะขามหวานเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 9 -12 พฤษภาคม 2562

ซึ่งในการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย แบดบินตัน เปตอง ลีลาศ วู้ดบอล กรีฑา หมากรุกไทย ฟุตบอล การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ การประกวดแอโรบิคมวยไทย เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และกีฬาพื้นบ้าน โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ด้วยการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักในการเล่นกีฬา เพื่อได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย