แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

5 เมษายน 2019
326   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซต์ ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏภูเก็ต นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งมี นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง อบจ. นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลและเครือข่ายอาสาสมัครรท้องถิ่นรักษ์โลก ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาดในพื้นที่ตนเอง เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดขยะมูลฝอย ตั้งแต่ระดับต้นทาง หรือระดับครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลรัษฎา จำนวน 70 คน มีวิทยากรผู้มีความรู้จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาคประชาชน และนักวิชาการอิสระ ที่จะมาทำหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป