แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดครั้งที่ 2

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม กรอ.จังหวัดครั้งที่ 2

5 เมษายน 2019
281   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2//2562

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 2/2562 โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบ เรื่องการเปิดศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงข้อเสนอจากภาคเอกชน เรื่องการบริหารจัดการน้ำอุปโภค/บริโภค การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต และรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น