แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

5 เมษายน 2019
251   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อมูลของพิธีพลีกรรมตักน้ำและการทำน้ำอภิเษกของจังหวัด (เพิ่มเติม) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ดังนี้ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562  พิธีทำน้ำอภิเษก วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 การเชิญคนโทน้ำอภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 การซ้อมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 การเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 18-19 เมษายน 2562

พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานและการเตรียมงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) คณะอนุกรรมการด้านพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระทอง คณะอนุกรรมการด้านรักษาความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการด้านการจราจร คณะอนุกรรมการด้านการรักษาพยาบาล คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก และคณะอนุกรรมการแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์