แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 เมษายน 2019
415   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโกสินทร์ เพชรไทยพงศ์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

 

 

คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน มีมติให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยใช้หัวข้อรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”   จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยกำหนดแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครือข่ายต่างๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย 7 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน, มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม, มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ, มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ, มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และมาตรการบริหารจัดการ