ข่าวสังคม » ทภก.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

ทภก.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

21 มกราคม 2019
859   0

 

ทภก.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

 

 

 

 

วันที่ 18 ม.ค.62 ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง การนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมฯ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตูที่ 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต