ข่าวสังคม » ไปช้อปของดีกัน! เริ่มแล้ว “งาน OTOP สมุทรปราการ” 29 ก.ย.-3 ต.ค.นี้ที่สะพานหินจังหวัดภูเก็ต

ไปช้อปของดีกัน! เริ่มแล้ว “งาน OTOP สมุทรปราการ” 29 ก.ย.-3 ต.ค.นี้ที่สะพานหินจังหวัดภูเก็ต

30 กันยายน 2018
3607   0

the Charm Of Samut Prakan” เสน่ห์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ 29 ก.ย.-30 ต.ค.นี้ ที่สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 30 กันยายน 2561 นางสาวศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “the Charm Of Samut Prakan” เสน่ห์ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลาดจอดรถเวทีกลางสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองปากน้ำ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปสู่สากล รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัด โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

 

 

 

 

นางสีชมพู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตจากภายในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการที่จะสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น จังหวัดสมุทรปราการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP โดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่  แหล่งเงินทุน การตลาดเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรวบรวมมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่ในชุมชนต่อไป

 

 

 

 

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และส่งเสริมการตลาดสู่สากล กิจกรรม แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับเครือข่าย OTOP และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จึงได้นำผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดสมุทรปราการมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน  the Charm Of Samut Prakan ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 3 ต.ค.61 ณ บริเวณลาดจอดรถเวทีกลางสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

สินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายประกอบด้วย กลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องประดับ ของตกแต่ง ของใช้เครื่องแต่งกาย กลุ่มสมุนไพร อาทิ ปลาสลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น คุกกี้ปลาสลิด ก้างปลาสลิดทอด ปั้นสิบไส้ปลาสลิด น้ำปลาหวานต้นหอม เครื่องประดับจากดินสอพอ อ.บางเสาธง ไข่วิจิตร อ.บางพลี เครื่องหนังบางปูใหม่ที่ทำมาจากหนังจระเข้และหนังปลากระเบน อ.เมือง และยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกมากมาย