ข่าวการเมือง » 3 ผบ.เหล่าทัพ รับส่งหน้าที่

3 ผบ.เหล่าทัพ รับส่งหน้าที่

29 กันยายน 2018
3096   0

กองทัพบก – กองทัพเรือ – กองทัพอากาศ ทำพิธีรับส่งหน้าที่ใหม่ ว่าที่ ผบ.ทบ. คนใหม่ ให้คำมั่นจะทไหน้าที่ให้ดีที่สุด ยึดประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้ง

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ส่งมอบหน้าที่ และธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาทหารบก ให้กับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก อดีตนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น 20 ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 41 ต่อจาก พล.อ.เฉลิมชัย ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้ ภายหลังมีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารประจำปี 2561

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวในระหว่างการส่งมอบตำแหน่ง ผบ.ทบ. ว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจในการเป็นทหารของชาติ ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และใช้ศักยภาพที่มีอยู่พัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพบกทุกด้าน เพื่อเป็นรากฐานที่จะทำให้กองทัพบกเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติที่มีศักยภาพ มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนเป็นกองทัพที่ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ และเป็นหลักที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์

ขณะที่ พล.อ.อภิรัชต์ ว่าที่ผบ.ทบ. ให้คำมั่นว่า จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกให้ดีที่สุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความรับผิดชอบสูงสุดที่มีต่อชาติ ราชบัลลังก์ และประชาชน และพร้อมสานต่อนโยบายของกองทัพบกให้มีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม โดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เป็นกองทัพของชาติ และประชาชน ที่พร้อมพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติให้มั่นคง และสร้างความสงบสุขให้กับสังคมส่วนรวม อย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับพิธีอำลาและรับ-ส่งมอบตำแหน่งครั้งนี้ มีการสวนสนามเทิดเกียรติ แก่ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน ก่อนจะอำลาชีวิตราชการ สำหรับพล.อ.อภิรัชต์ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ต่อ ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นเวลา 2 ปี ตามอายุราชการที่เหลืออยู่

ขณะที่พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ คนที่ 53 ให้แก่ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้กองทหารเกียรติยศได้ทำการยิงสลุต จำนวน 19 นัด บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ภายในพระราชวังเดิม เพื่อเทิดเกียรติให้แก่ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ก่อนที่จะอำลาชีวิตการรับราชการ

สำหรับ พล.ร.อ.ลือชัย ผบ.ทร.คนใหม่ เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75เคยเป็นผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง (ลำแรก) กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ, ต้นเรือ เรือหลวงโพสามต้น กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ,ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงบางระจัน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ,ผู้บังคับการเรือ เรือหลวงเจ้าพระยา หมวดเรือที่ 1 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ และผู้บังคับการเรือ เรือหลวงนเรศวร หมวดเรือที่ 3 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นต้น

ขณะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้มีพิธีส่งมอบหน้าที่ระหว่าง  พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนใหม่ ได้กองทัพอากาศจัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน 4 กองพัน เข้าร่วมการสวนสนาม นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสวนสนามทางอากาศของหมู่บินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ จำนวน 4 หมู่บิน สำหรับ พล.อ.อ ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 25 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ  รองเสนาธิการทหารอากาศ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ.-สำนักข่าวไทย