ข่าวการเมือง » “คำนูณ” ระบุร่างกฎหมายตำรวจใหม่เสร็จแล้ว

“คำนูณ” ระบุร่างกฎหมายตำรวจใหม่เสร็จแล้ว

29 กันยายน 2018
2975   0

กรุงเทพฯ 29 ก.ย.-“คำนูณ” ระบุร่างกฎหมายตำรวจใหม่เสร็จแล้ว หัวใจคือป้องกัน-ขจัดสภาวะ ซื้อตำแหน่ง-ซื้ออุปกรณ์ ป้องกันการซื้อตำแหน่ง สร้างความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง

 

 

 

 

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ….. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า คณะกรรมการฯ ตรวจร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับเสร็จสิ้นวาระที่ 2 แล้วในการประชุมสัปดาห์นี้ เหลือเพียงบัญชีเงินเดือน โดยในการพิจารณาวาระที่ 2 ได้นำความคิดเห็นจากบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามาในทุกทางหลังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเผยแพร่ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาในวาระแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 มาประกอบการพิจารณาด้วยในทุกมาตรา จากนี้ไปจะเป็นการตรวจร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. ในวาระที่ 2 คาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 และขั้นตอนต่อไปคือการนำส่งคณะรัฐมนตรีพร้อมกันทั้ง 2 ร่างฯ

“หัวใจของร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ คือ การสร้างกลไกและมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นหลักประกันในการป้องกันและขจัดสภาวะ “2 ซื้อ” ในองค์กรตำรวจ คือ ซื้อตำแหน่ง และซื้ออุปกรณ์ รวมทั้งควักกระเป๋าออกค่าใช้จ่ายในการทำงานเอง ต้องมีมาตรการที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถป้องกันการซื้อตำแหน่ง สร้างความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายให้มากที่สุด เมื่อได้ตำแหน่งแล้ว โดยเฉพาะตำแหน่งในโรงพัก ก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเอง จะป้องกันการซื้อตำแหน่ง รวมทั้งการวิ่งเต้น เล่นพรรคเล่นพวกที่ตกเป็นข้อครหามาอย่างต่อเนื่องได้ โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายไว้ในกฎหมายหลักให้แน่นอนชัดเจน ไม่ใช่เปิดกว้างไว้ให้ไปอยู่ในกฎลำดับรองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ทำให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะหรือไม่” นายคำนูณ กล่าว

นายคำนูณ กล่าวอีกว่า สำหรับเกณฑ์ระยะเวลาการอยู่ในแต่ละตำแหน่ง กำหนดไว้ชัดเจนและนับเวลาปฏิบัติราชการจริง และไม่นับเวลาทวีคูณ ส่วนคะแนนประจำตัวนายตำรวจทุกคนตามระบบผสม สัดส่วน 50-20-30 ที่ประกาศให้ทราบทั่วกัน เงื่อนไขการย้ายข้ามสายงาน ถ้าย้ายต้องไปดำรงตำแหน่งในระนาบเดียวกัน และไปต่อท้ายแถวอาวุโสของสายงานที่ย้ายไป ส่วนเงื่อนไขให้ย้ายภายในจังหวัด,ภาค มีบทลงโทษผู้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกผู้แทรกแซง รวมทั้งระบบคุณธรรม การร้องเรียน และองค์กรพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

นายคำนูณ กล่าวว่า สรุปสาระสำคัญที่เป็นนวัตกรรมใหม่ คือ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นระบบผสม คือ นายตำรวจแต่ละคนจะได้รับการประเมินเพื่อการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่โดยผสมผสานระหว่างหลักอาวุโส (50 %) กับหลักความรู้ความสามารถ (20 %) และหลักความพึงพอใจของประชาชน (30 %) โดยในการแต่งตั้งโยกย้ายทุกตำแหน่งที่ว่างลงจะพิจารณาโดยระบบผสม ที่ประกอบด้วย 3 หลักนี้ทั้งหมด

“เมื่อได้ตำรวจที่มีหลักประกันว่าไม่ต้องลงทุนด้วยทรัพย์สินอื่น นอกจากฝีมือและผลงานมาทำงาน ไม่ต้องวิ่งเต้น โดยมีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้ปรารถนาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคนใดมาออกเงินซื้อให้ มีกำลังพลปฏิบัติราชการในโรงพักอย่างเพียงพอให้มีการหมุนเวียนกันได้ โดยเฉพาะในสายงานสอบสวน ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องต้นให้ตำรวจตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือการแก้ปัญหาพื้นฐานที่จำเป็นที่สุด ที่จะเป็นการแก้ทุกข์ทั้ง 2 ด้าน คือ ทุกข์ของตำรวจ และทุกข์ของประชาชน” นายคำนูณ กล่าว

นายคำนูณ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ร่างกฎหมายตำรวจฉบับใหม่ยังได้วางหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับตำรวจในสายงานสอบสวนขึ้นมาเป็นครั้งแรก รวมทั้งการให้อัยการสามารถเข้ามาร่วมสอบสวนได้ตั้งแต่ต้นในคดีสำคัญและกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ขององค์กรที่ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกองค์กรตำรวจเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดกลไกใหม่ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ.-สำนักข่าวไทย