ข่าวสังคม » “มหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร” 24-27 ก.ย.นี้ที่เซ็นทรัลฯภูเก็ต

“มหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร” 24-27 ก.ย.นี้ที่เซ็นทรัลฯภูเก็ต

25 กันยายน 2018
2605   0

จังหวัดยโสธรจัดงาน “มหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร” 24-27 ก.ย.นี้ ที่เซ็นทรัลฯ จังหวัดภูเก็ต ขนของดีมาจัดแสดงและจำหน่าย 30 ร้านค้า

 

 

 

 

เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้ (25 ก.ย.) ได้มีพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร” มีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดยโสธร ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ซีดี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น หมอนขิด เครื่องจักสาน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ พวงมาลัยข้าวตอกซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดยโสธร มาเป็นเวลานับสิบๆ ปี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย พืชผักสมุนไพร และที่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดยโสธรคือ ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานรับรองในระดับสากล ซึ่งส่งขายไปทั่วโลกและขณะนี้จังหวัดยโสธรก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการขยายพื้นที่ปลูก สร้างเสริมมาตรการรับรอง ผลผลิตที่เป็นอินทรีย์เพื่อสร้างอาหารและสิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ภายใต้วิสัยทัศน์ “ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

 

 

 

 

ทั้งนี้จังหวัดยโสธรได้ดำเนินโครงการ “ร่วมลงขันชวนกันไปทำนา” เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การทำเกษตรอินทรีย์ และเชิญชวนให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในฐานะ “หุ้นส่วนการทำนา” โดยผู้ที่สนใจสามารถไปดำนา เกี่ยวข้าว ในแปลงของเกษตรกรที่ร่วมลงขัน พร้อมรับข้าวสารจากแปลงที่เราเพาะปลูก เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดยโสธร โดยมีร้านค้าร่วมออกร้านจำนวน 30 ร้าน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวันที่ 27 ก.ย.นี้

 

 

 

 

ด้าน นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรให้เป็นหน่วยดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561

โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธร ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมสินค้าดี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร” Road Show ภาคใต้ ณ บริเวณลานโปรโมชั่นแห่งนี้ มีกำหนดการจัดงานจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-27 กันยายน 2561 มีร้านค้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 คูหา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ OTOPที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น