ข่าวการเมือง » ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์

23 กรกฎาคม 2018
2330   0

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา พร้อมเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรออนไลน์

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์  ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561     ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน  สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา  และตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป

 

 

 

นายรักษเกชา  แฉ่ฉาย  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ”  เปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และเชิญชวนให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน  ได้ร่วมกันเขียนความดีที่จะกระทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลงในใบไม้แห่งความดี  แล้วนำไปติดไว้บนต้นไม้แห่งความดีโดยทั่วกัน  เป็นสัญลักษณ์ หรือเป้าหมายที่จะดำเนินการสานต่อพลังแห่งความดี รู้รักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ  สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     .- สำนักข่าวไทย