ข่าวการเมือง » ก.ต.ตั้ง “อุบลรัตน์” เป็นประธานศาลอุทธรณ์หญิง คนแรก

ก.ต.ตั้ง “อุบลรัตน์” เป็นประธานศาลอุทธรณ์หญิง คนแรก

20 กรกฎาคม 2018
1910   0

ที่ประชุม ก.ต. มีมติแต่งตั้ง “อุบลรัตน์” รองประธานศาลฎีกา ขึ้นเป็นประธานศาลอุทธรณ์หญิง คนแรก มีผล 1 ต.ค.นี้

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) วันนี้ (20 ก.ค.)  มี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม  มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการตุลาการ   ตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  51 ราย และวาระการแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 86 ราย โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ คือ นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1  ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ถือว่าเป็นตุลาการหญิง คนแรก ที่จะดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์  ส่วนตำแหน่งสำคัญอื่นๆ จะมีการพิจารณาในการประชุม ก.ต.ครั้งต่อไป  วันที่ 6 ส.ค. นี้ เวลา 9.30 น.

สำหรับประวัตินางอุบลรัตน์ เกิดวันที่ 27 ก.พ. 2497 อายุ 64 ปี จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  สอบได้เป็นพนักงานอัยการ ปี 2522 จากนั้น สอบติดเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี 2523  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดน่าน, ผู้พิพากษาศาลแขวงลำปาง, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา ตามลำดับ .- สำนักข่าวไทย