ข่าวเศรษฐกิจ » คลังยันภาษีที่ดินบังคับใช้ต้นปี 62

คลังยันภาษีที่ดินบังคับใช้ต้นปี 62

26 มิถุนายน 2018
1575   0

 

รมช.คลังยันภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.62 แน่นอน หวังเก็บได้จริงภายใน เม.ย. แม้ยังติดการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ยอมรับท้องถิ่นยังมีปัญหา

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบที่ 7  หากไม่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใด ๆ จะพิจารณาเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ แต่หากยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็อาจต้องขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 ตามกำหนดเดิมแน่นอน และจะให้จัดเก็บภาษีครั้งแรกเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องการให้เห็นภาษีดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในรัฐบาลนี้ แม้ขณะนี้มีปัญหาเรื่องการทำงานของท้องถิ่นในการสำรวจพื้นที่ที่ต้องมีการจัดเก็บตามเพดานภาษีแต่ละท้องที่ เพราะยังไม่มีความชัดเจน ทำให้ท้องถิ่นเกิดความไม่แน่ใจในการลงพื้นที่สำรวจ

 

ภาพ/ข่าว : สำนักข่าวไทย