แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน

30 เมษายน 2018
1112   0

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 7/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้สรุปการดำเนินการโครงการไลฟ์การ์ดในพื้นที่ชายหาดต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย เขตพื้นที่อำเภอเมือง พื้นที่เทศบาลตำบลกะรน (ชายหาดกะตะ กะรน) ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลกะรนจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จำนวน 10 คน และจ้างเหมาไลฟ์การ์ด จำนวน 26 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่หาดกะตะ และกะรน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลกะรน สำหรับการดำเนินการในเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนัสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้เทศบาลตำบลกะรน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ (ชายหาดในหาน-ยะนุ้ย) เทศบาลตำบลราไวย์ ดำเนินการจ้างเหมาพนักงานไลฟ์การ์ด ปฏิบัติงานหาดในหานและยะนุ้ย จำนวน 8 คน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลราไวย์ สำหรับการดำเนินการในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เทศบาลตำบลราไวย์

ในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ พื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง (ชายหาดป่าตอง) เทศบาลเมืองป่าตอง ได้ตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างพนักงานไลฟ์การ์ด ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2561 และขณะนี้ได้จ้างเหมาพนักงานไลฟ์การ์ดปฏิบัติงานประจำหาดป่าตองเรียบร้อยแล้ว เขตพื้นที่ อบต.กมลา (หาดกมลา) ขณะนี้ อบต.กมลา และจิตอาสา จำนวน 7 คน ดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวบริเวณกมลา เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับการดำเนินการในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2561 อบต.กมลา ขอสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต

ส่วนในเขตพื้นที่อำเภอถลาง จากการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต นายก อบต.เชิงทะเล รองนายก อบต.สาคู และรองนายก อบต.ไม้ขาว สรุปผลว่า จะมีจิตอาสาปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอถลาง (หาดสุรินทร์ บางเทา ในยาง ในทอน และไม้ขาว) จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561 และให้ อปท. ในพื้นที่ดำเนินการจ้าง

เหมาเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดปฏิบัติงานต่อ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สำหรับเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 ให้ อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนในการดำเนินการตามโครงการให้กับ อปท. ในพื้นที่ดังนี้ ได้แก่ อบต.เชิงทะเล หาดสุรินทร์และหาดบางเทา อบต.สาคู หาดในยางและหาดในทอน อบต.ไม้ขาว หาดไม้ขาว