แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2561

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันบาสเกตบอล จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2561

30 เมษายน 2018
1021   0

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่สนามบาสเกตบอล อาคารยิมเนเซี่ยม โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2561 โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย และนายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธ์ สินเสาวภาคย์, นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะครู โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม

สำหรับผลการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ ลีก ประจำปี 2561 ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PSU Phuket ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 10,000 บาท ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเชิงทะเล นาจา ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 7,500 บาท ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ PKRU ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 5,000 บาท สโมสรฯ ยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมเชิงทะเล นาจา ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท ผู้เล่น (ทั่วไป) ยอดเยี่ยม ได้แก่ นายฐาปกรณ์ ใจบรรเจิด ทีม PSU Phuket ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ผู้เล่น (เยาวชน) ยอดเยี่ยม ได้แก่ นายปวริศร์ หนูเสน ทีม PSU Phuket ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องมาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย และทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และขอให้นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลของจังหวัดภูเก็ตให้ก้าวไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป