แวดวง อบจ. » รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1

27 เมษายน 2018
1040   0

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1” โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหาร พนักงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชูศรี ติ้วสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคุณอุชุพร คำวิเศษณ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลป่าตอง มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ

นายแพทย์พัลลภ เทพวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลของประชาชนชาวภูเก็ต ที่มีมาตรฐานให้บริการเป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ และมีพันธกิจที่สำคัญในการมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการ โดยทีมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน จึงได้มีการพัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ดังนั้น ทางแผนกศูนย์คุณภาพ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้มีการพัฒนางานคุณภาพในโรงพยาบาลที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบและร่วมกันเสนอความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ เพื่อจัดประกวดผลงานทางวิชาการให้เป็นขวัญและกำลังใจของพนักงาน

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับผู้บริหารโรงพยาบาล ที่ได้ร่วมมือร่วมใจและเอาใจใส่การพัฒนางานคุณภาพในการให้บริการและจัดงานมหกรรมคุณภาพขึ้น โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตที่มุ่งหมายจะให้บริการประชาชนชาวภูเก็ตที่มาตรฐาน และผู้รับบริการก็มีความพึงพอใจ ดังนั้น จึงคาดหวังว่า การจัดงานใน

ครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านได้ทราบถึงการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนางานและการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มารับบริการต่อไป