แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี

26 เมษายน 2018
980   0

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานมังกร (ฮ่ายเหล็ง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีสมโภชภูเก็ต 233 ปี มีการประกอบพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ พราหมณ์ อิสลาม ซิกซ์ คริสต์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทางศาสนาพุทธ มีพระสงฆ์ จำนาน 233 รูป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชน ประกอบด้วย มูลนิธิ สมาคม ชมรม และร้านค้า เจ้าของสถานประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานสมโภชภูเก็ต 233 ปี ในระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานมังกร (ฮ่ายเหล็ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองภูเก็ต