แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทย

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงมหาดไทย

26 เมษายน 2018
913   0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานประเด็นปัญหาและเหตุการณ์สำคัญ/วาระงานสำคัญ ประกอบด้วย ประเด็นความคืบหน้าการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ความคืบหน้าการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ เพื่อสงวน/หวงห้าม ที่ดิน 178 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน สรุปผลการดำเนินการลดและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดกิจกรรม Kick off ประตูเมือง (Gate Way) ความคืบหน้าการดำเนินงานตลาดประชารัฐ สถานการณ์และการจัดระบบน้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง แผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต