ข่าวสังคม » สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตจัดพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี “เพื่อทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส”

สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตจัดพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี “เพื่อทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส”

24 เมษายน 2018
1033   0

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต องค์กรสาธารณประโยชน์ รางวัลพระราชทาน ประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี “เพื่อทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส” นำโดย ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล นายกสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต รศ.ดร.วรวุฒิ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และคณะ ร่วมกันทอดถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์ อนุโมทนา กรวดน้ำ ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ รวมเงินทอดผ้าป่าฯเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 372,731บาท

ดร.ศุภลักษณ์ กล่าวว่า สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต จัดทำ”โครงการทุนการศึกษา”เพื่อเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,356,366บาท ทางสมาคมฯได้รับความเมตตาจากวัดวิชิตสังฆาราม โดย เจ้าอาวาส พระครูปริยัตยานุยุต ให้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้รับเงินจากผู้มีจิตเมตตา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,131,995.75บาท ได้นำเงินดังกล่าวมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นทุนต่อเนื่องระยะยาว

ทางสมาคมฯต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้พวกเขาได้ยาวนานที่สุด เพื่อโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาเพื่อสานฝันอันสูงสุดของเด็กๆ โดยมีเป้าหมายว่า การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ทำต่อเนื่องมาตลอดมอบทุนการศึกษาให้เด็กจนกว่าเด็กจะถึงภาคบังคับ ทุนการศึกษาที่จัดให้ ปีละ 300ทุน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้ พร้อมนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ