ข่าวสังคม » “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต” ครั้งที่ 2

“คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต” ครั้งที่ 2

24 เมษายน 2018
630   0

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต” ครั้งที่ 2 บูรณาการความร่วมมือปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่คูคลอง แหล่งน้ำ ลำรางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต” ครั้งที่ 2 มีว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายถาร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต

นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจภูเก็ต” เป็นกิจกรรมทำความสะอาดร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา โดยบูรณาการความร่วมมือปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่คูคลอง แหล่งน้ำ ลำรางสาธารณะ ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของความเป็นเมืองสะอาด ซึ่งประโยชน์จากการทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง นอกจากเมืองภูเก็ตสะอาดเรียบร้อยทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงด้วย