ข่าวสังคม » รพ.วชิระภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี

รพ.วชิระภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี

29 มีนาคม 2018
1290   0

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานแถลงข่าว โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 เพื่อจัดหาทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยและเข้าถึงบริการที่รวดเร็วขึ้น

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป รวมทั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ฟินแลนด์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการศูนย์วชิระภูเก็ต, นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ร่วมแถลงข่าวข่าว โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระ และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการศูนย์วชิระภูเก็ต กล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดภูเก็ตมีจำนวน 551 เตียง ที่ต้องคอยดูแลรักษาประชากรตามทะเบียนราษฎร์ราว 400,000 คน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกปีละ 14-15 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยวันละประมาณ 2,200 ราย และพบว่ายังมีโรคที่เป็นข้อจำกัดในการรักษา คือโรคที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัย และมีความแม่นยำในการตรวจ วินิจฉัย การบำบัดรักษา การช่วยชีวิต และการฟื้นฟูผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของการให้บริการโรคที่มีข้อจำกัดข้างต้นยังเป็นช่องว่างให้พร้อมในการให้บริการ แต่โรงพยาบาลยังขาดงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและยังขาดแคลน

ซึ่งโครงการในครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลวชิระร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รองรับการช่วยเหลือสังคมให้ผู้ป่วยที่มีกำลังทรัพย์น้อยมาใช้บริการ และพัฒนามาตรฐานการรักษา ให้สูงขึ้นลดอัตราการรอคอยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นและรับการรักษาให้ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2561 ณ หน้าอาคารศูนย์แพทย์ฯและอาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต