ข่าวสังคม » พี่ร้องให้น้องเรียน 4

พี่ร้องให้น้องเรียน 4

26 มีนาคม 2018
1161   0

คอนเสิร์ตการกุศล พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 4 หารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ของกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา

ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองพังงา พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดคอนเสิร์ตการกุศล “พี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 4” เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ของกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และศิลปินรับเชิญชื่อดัง แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ ,(อุ้ย)ระวิวรรณ จินดา ,(ปั่น)ไพบูรณ์เกียรติ เขียวแก้ว ,เศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน) , ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่ ผู้ก่อตั้งกองทุนฯ และกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นด้านสุนทรียศาสตร์ขึ้นเวทีแสดงร่วมกับกับศิลปิน ซึ่งพิธีเปิด โกไข่ ได้ขับรถสองแถวไม้ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงานำประธานและศิลปินทั้งหมดขึ้นสู่เวทีเปิดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน

กิจกรรมบนเวที มีการแสดงของนักเรียนและครูในชุด “เสียงแห่งพังงา” การมอบทุนการศึกษาสาขาคีตศิลป์ในแขนงต่างๆ ให้แก่นักเรียนในจังหวัดพังงา จำนวน 14 ทุน เปิดการแสดงแรกด้วยชุด “คุณค่าแห่งชีวิตที่งดงาม” ด้วยเสียงขลุ่ยจากอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 59 ต่อด้วยเสียงร้องจากแพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ ที่มีเด็กเล็กๆร่วมแสดงด้วยอย่างสนุกสนาน การแสดงในชื่อชุด “คือนิยามของคำว่ารัก” โดยอุ้ย รวิวรรณ จินดา ,ปั่น ไพบูรณ์เกียรติ เขียวแก้ว การแสดงชุด “คืออุปสรรคที่พ่ายแพ้ความมุ่งมั่น” โดยพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด เศกพล อุ่นสำราญ(โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน)และจุมพล ทองตัน (โกไข่) ซึ่งแต่ละชุดการแสดงจะมีเด็กนักเรียนเข้าร่วม ท่ามกลางผู้เข้าชมคอนเสิร์ตกว่า 500 คน

นายจุมพล ทองตัน ผู้ก่อตั้งกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า มหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนและหารายได้มาสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ของกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้แก่นักเรียนในจังหวัดพังงา ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับศิลปะดนตรีนาฏศิลป์อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิชาสุนทรียศาสตร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างคนให้เติบโตเป็นคนดีอย่างมีสุนทรียะ ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานให้เพียงพอ พร้อมทั้งจัดการอบรมให้ความรู้ เช่น การทำค่ายศิลปะ ค่ายดนตรี ค่ายนาฏศิลป์ให้กับครูและเด็กๆ เพื่อจะได้เรียนและได้สอนด้านสุนทรียศาสตร์อย่างมีความสุข