มองแบบเผ่าเทพ » ว่าแล้วไง!!?

ว่าแล้วไง!!?

23 มีนาคม 2018
8783   0

 

เราทายไว้แล้วว่าฝ่ายสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา จะต้องเดินทางเข้ามาประท้วง สนับสนุน กฟผ.ที่ กทม. และได้เคยถามท่านรมว.พลังงานว่า
ท่านจะทำอย่างไร?
ต้องไม่ 2 มาตรฐาน!!
ผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้าเทพาไม่ต้องการให้ทำ MOU ทำ SEA หรือตกลงอะไรกับฝ่ายต่อต้าน ต้องการให้ กฟผ.สร้างโรงไฟฟ้า ณ สถานทีที่กำหนดไว้แล้ว ไม่ต้องไปทำยุทศาสตร์อะไรใหม่ อีกทั้งไม่ให้ยกเลิกการทำ EIA และ EHIA ด้วย
ท่าน รมว.พลังงานจะตกลงกับกลุ่มนี้ไหมครับ อย่างไร?
อย่างไรเสียท่านต้องเจรจากับกลุ่มนี้ ผู้มาสนับสนุนให้กำลังใจกฟผ.ซึ่งเป็นสมัยก่อนก็ถูกที่ แต่ปัจจุบัน กฟผ.ไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรแล้วอยู่ที่ รมว.อยู่ที่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งก็เละตุ้มเป๊ะอยู่อย่างที่เห็น
ไม่อยากสอนหนังสือสังฆราช แต่ทางออกมีทางเดียวคือ ให้คำมั่นสัญญากับชาวบ้านกลุ่มนี้ว่า เมื่อโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดที่เทพาและที่กระบี่ตามแผนเดิมเขาจะได้อะไรบ้าง อาทิเช่น
-ชาวบ้านในละแวก 5-10 กม.จะมีงานทำทุกคน
-หากเกิดมลพิษกับครอบครัวหรือผลิตผลจะได้รับการเยียวยาเต็มที่
-ใครต้องการย้ายที่อยู่จะจัดหาที่ทำกินให้
-ทุกคนในละแวกนั้นจะได้รับการประกันสุขภาพตลอดชีวิต
-หากเกิดอุบัติเหตุใช้ถ่านหินไม่ได้ ต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นสัญญาทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
-ชาวบ้านในละแวก 5-10 กม.จะได้ใช้ไฟฟ้า 100 หน่วยแรกฟรี และครึ่งราคา 100 หน่วยต่อมา
-ลูกหลานของชาวบ้านจะได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยจนจบ ม.6 หรือแม้ ปวช.
สวัสดิการต่างๆผลประโยชน์อื่นใดที่สามารถเสนอให้เราได้ต้องให้ การเจรจาไม่ควรออกมาในรูปแบบต่อรองเป็นการเสนอให้มากกว่า
ผลประโยชน์ที่ชาวบ้านผู้สนับสนุนได้ก็จะได้ไปถึงผู้คัดค้านที่อยู่ในละแวกนั้นด้วย ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงมาก
เราอยากให้ท่าน รมว.ลองศึกษาข้อกล่าวหาของฝ่ายคัดค้านที่อ้างว่า มีผลประโยชน์กับนายทุนตลอดจนการซื้อที่ดินสร้างโรงไฟฟ้า นำข้อเท็จจริงแฉให้ประชาชนทุกฝ่ายทราบเลยซิครับว่า ที่มันซื้อจากใคร ราคาเท่าไร ซื้อตั้งแต่เมื่อไร ถ่านหินที่จะซื้อ ซื้อจากประเทศไหน? เหมืองของใคร ใครมีหุ้นส่วนในเหมืองนั้นบ้าง การต่อรองราคาเป็นไปตามกติกาสากลไหมอย่างไร? เพื่อความโปร่งใสของ กฟผ.ของ รบ.ของการพลังงานแห่งชาติเอาต้องแสดงข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้ประชาชนทุกฝ่ายทราบ
และควรจะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบบทบาทของ กฟผ.ในปัจจุบันว่ามีเพียงใด ทำอะไรได้บ้าง กฟผ.ไม่มีหน้าที่กำหนดราคาค่าไฟฟ้าอีกต่อไปเช่นก่อน กฟผ.เพียงแต่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้การไฟฟ้าภูมิภาค นครหลวงนำไปดำเนินการต่อ การกำหนดราคาค่าไฟฟ้าสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน หรือที่รู้จักกันว่า REGULATOR (เรดกูเลเตอร์)จะเป็นผู้กำหนด
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหน เมื่อไรก็จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ อย่างไรก็ดี กฟผ.จะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้า ฯลฯ แก่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติเพื่อวางแผนพลังงานในข้อมูลดังกล่าวนี้ ควรจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาค่าไฟฟ้าที่ผูกพันกับการใช้พลังงานเช่นปัจจุบัน ใช้พลังงานอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์จึงได้ราคาไฟฟ้าขณะนี้ ถ้าใช้
-ก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปัจจุบัน
-ใช้ถ่านหินเกินกว่า/น้อยกว่าปัจจุบัน
-ใช้พลังงานหมุนเวียนมีผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าและความเสี่ยงต่อความมั่นคงเพียงใด ขอข้อมูลนี้กระทรวงพลังงานน่าจะมีหรือ กฟผ.น่าจะทำให้ได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ ทำเป็นมาตรฐานเลยได้ว่าใช้พลังงานอะไรเท่าไร เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย ปัจจุบันใครรู้บ้าง นอกจากผู้เชี่ยวชาญด้วยกันเท่านั้น ผู้ประท้วงทั้งเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ่านหิน นิวเคลียร์ ไม่มีใครทราบข้อมูลเหล่านี้เลย
เท่าที่ทราบตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่า พลังงานไฟฟ้าเป็นวาระแห่งชาติไม่ว่ารัฐบาลไหน รัฐมนตรีคนใดมากำกับดูแลจะต้องดำเนินการตามนโยบายแผนงานที่วางไว้ ไม่ควรโยกไปย้ายมาตามกระแสอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติควรกำหนดมาได้เลยว่า ภายใน 5-10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยต้องมีโรงไฟฟ้าใช้พลังงานอะไรเท่าไร เพื่อความมั่นคงและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและทำความเข้าใจกับประชาชนทุกพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ หากยังดำเนินการอยู่เช่นปัจจุบันวันหนึ่งไฟฟ้าจะไม่พอใช้และประชาชนต้องใช้ไฟแพงขึ้นแน่ๆ