ข่าวสังคม » นพค.45 สตูลนำชุดแพทย์เคลื่อนตรวจรักษาโรค

นพค.45 สตูลนำชุดแพทย์เคลื่อนตรวจรักษาโรค

22 มีนาคม 2018
1669   0

 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 มี.ค.2561 พ.อ.วัชพงษ์ จันทร์หอม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมู่ 2 (บ้านสะพานเคียน) ต. ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล นำคณะชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. กองแพทย์ พยาบาล สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฯ มาเปิดการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป , บริการด้านทันตกรรม (ถอนฟัน และ ตรวจสุขภาพช่องปาก) , บริการแจกแว่นสายตายาว , และ บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 (ตลาดนัดบ้านผัง 1 ) ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภายหลังจากได้ประสาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง พบว่า มีประชาชนต้องการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 นำคณะชุดแพทย์ฯ เข้ามาให้บริการประชาชนกันอย่างล้นหลาม

พ.อ.วัชพงษ์ กล่าวว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำคณะชุดแพทย์ทหาร ของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาออกกิจกรรปีละ 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 7 วัน โดยในปี 2561 นี้ วันที่ 20-22 มี.ค. 2561 จัดที่ ต.อุไดเจริญ และวันที่ 24-25 มี.ค.2561 จัดที่ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง โดยนำคณะชุดแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์โดยตรง ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดสายตา ฯลฯ มาดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคทั่วไป โดยผู้ป่วยที่แพทย์รักษาได้ก็จะดำเนินการรักษาให้ทันที ส่วนผู้ป่วยรายใดที่อยากรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองแพทย์ก็จะให้คำปรึกษา และแนะนำให้เพ่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองต่อไป นอกจากนั้นยังได้นำแว่นตามามอบให้กับประชาชนอีกจำนวน 1,500 แว่น รวมถึงยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคทั่วไปมอบให้กับโรงเรียน , สถานที่ทางศาสนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกด้วยโดยพบว่า จัดกิจกรรมสองวันมีผู้มารับบริการจำนวนมาก

กิจกรรมนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการที่จะปฏิบัติการในเชิงรุกเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแผนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการให้บริการทางการแพทย์ ฯลฯ โดยเพื่อให้ได้สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 พยายามสอบถามถึงเรื่องความต้องการ ของ ประชาชน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินการปรับแผนการพัฒนาแผนงานสอดคล้องกันเพื่อจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป