ข่าวสังคม » จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล

20 มีนาคม 2018
1074   0

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมจังหวัดภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล หลักสูตร Rescue การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) มาแล้ว จำนวน 50 คน เข้าร่วม

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองมาตรฐาน และกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 และชมรม Go Eco Phuket ได้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดำน้ำและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล หลักสูตร Rescue การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ และจัดการกับความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำน้ำ การให้ความช่วยเหลือแก่นักดำน้ำที่ประสบปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ที่ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ การสังเกตการณ์และการเข้าหาผู้ประสบเหตุที่มีอาการผิดปกติหรือตื่นตระหนก การปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ ข้อควรระวังเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำที่สามารถสังเกตและแก้ไขได้ก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งฝึกฝนทักษะการเข้าช่วยผู้ที่ประสบเหตุบนผิวน้ำและการเข้าช่วยเหลือจากใต้น้ำ การช่วยหายใจระหว่างยังอยู่ในน้ำ การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยรักษาพยาบาลขั้นต่อไป