ข่าวสังคม » กาชาดภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลแก่ประชาชนจิตอาสา

กาชาดภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลแก่ประชาชนจิตอาสา

20 มีนาคม 2018
1543   0

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมอบรม “โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล โดยวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย มีพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาด นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต คณะอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นประชาชนอาสาสมัครและจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีเปิด

นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดอบรมให้มีการอบรมโครงการดังกล่าวว่า ด้วยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย มีวิทยากรเครือข่ายให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล จำนวน 48 คน จาก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อุดรธานี มุกดาหาร เลย เพชรบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี ลำพูน และภูเก็ต ซึ่งเป็นวิทยากรที่เข้าร่วมในโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล เพื่อทำหน้าที่ฝึกอบรมความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลให้แก่ประชาชนในชุมชน

สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้มีการประกาศนโยบายอาสาสมัครและแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร เมื่อปีพ.ศ.2557 เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้านการปฐมพยาบาลและเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนชุมชนทั้งสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดและวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขอนามัยฯ จึงจัด “โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล” หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัคร และจิตอาสาได้มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่นในชุมชน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของตนเองได้

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดการอบรมจิตอาสา ด้านการปฐมพยาบาลทั้งหมด 6 รุ่นๆ ละ 60 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายคือคณะครู อาจารย์ที่ดูแลงานด้านสุขศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มี.ค. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัษฎา กลุ่มเป้าหมายคือแกนนำผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต รุ่นที่ 3-6 กำหนดจัดในเดือนเมษายน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ รุ่นที่ 3 แกนนำผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต รุ่นที่ 4 นักศึกษา กศน. อ.ถลาง รุ่นที่ 5 กลุ่มผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต และรุ่นที่ 6 กลุ่มอาสาสมัคร อปพร.ของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ด้วยเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม มีความจำเป็นที่ควรจะเรียนรู้ถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือตนเองและบุคคลในครอบครัว ในสังคมที่ตนเองอยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น