ข่าวสังคม » อบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า

อบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า

19 มีนาคม 2018
911   0

อบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 19 มีนาคม 61 ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปี 2561 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิทักษ์เพื่อรักษาชีวิติในการปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าให้คงอยู่ โดยมี นายสมพล เรืองน้อย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 กล่าวรายงาน และมีราษฎรในพื้นที่ ตำบลคลองท่อมเหนือที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือโดยรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้าร่วมจำนวน 100 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดอบรมตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) มีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าอย่างมีประสิทธิผล

การอบรมโครงการราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยในพสกนิกร ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีความเข้าใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เพื่อสร้างจิตสำนักให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตระหนักถึงความสำคัญของป่าที่เป็นหลักประกันชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มีอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับราษฎรในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม ให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า วิธีการอนุรักษ์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในชุมชนที่อยู่ในและรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไม่ให้ถูกทำลายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันและเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอคลองท่อมที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สระมรกต น้ำตกร้อน ที่สร้างรายได้ต่อปีอย่างมหาศาล ดังนั้น เมื่อการท่องเที่ยวมีบทบาทมากขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุล ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญก็คือ นกแต้วแร้วทองดำ หนึ่งในสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ของไทย ที่ใกล้สูญพันธ์ซึ่งพบบริเวณป่าดิบ ที่ราบต่ำบริเวณเขานอจู้จี้และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามที่เดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นบ้านของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน