ข่าวสังคม » พังงาติวเข้มเติมความรู้ใหม่ๆ แก่เจ้าหน้าที่รับการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด

พังงาติวเข้มเติมความรู้ใหม่ๆ แก่เจ้าหน้าที่รับการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด

16 มีนาคม 2018
419   0

ติวเข้ม จังหวัดพังงาเติมความรู้ใหม่ๆแก่บุคลากรจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมบ่อแสรวิลล่า แอนด์สปา จังหวัดพังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด รุ่นที่ 1 มีบุคลากรระดับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจากหน่วยงานต่างๆทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

การจัดโครงการนี้ใช้เวลา 2 วัน คือวันที่ 15-16 มี.ค.61และจะมีรุ่นที่ 2 คือระหว่างวันที่ 22 -23 มี.ค.61 ซึ่งมีรายละเอียดหลักๆคือให้การดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ได้มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมาย มีวิธีปฎิบัติที่ใหม่ๆมากขึ้น การจัดโครงการครั้งนี้จะทำให้ทั้งระดับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และระดับผู้ปฎิบัติ สามารถปรับปรุงแนวการทำงานให้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อจิ๊กซอไปสู่ระดับประเทศได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งแผนงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆให้สอดคล้องกันด้วย

วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถได้มาให้ความรู้เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน มีการให้ความรู้ทักษะตั้งแต่เรื่องงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ โดยวิทยากรจากสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

ต่อจากนั้นก็จะเป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังเขต 8 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้เมื่อการติวเข้มทั้งระดับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และระดับผู้ปฎิบัติได้ปรับศักยภาพตามโครงการดังกล่าวแล้วจะทำให้การพัฒนาจังหวัดพังงา กลุ่มจังหวัด ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สามารถปฎิบัติงานได้สมบูรณ์มากขึ้นแน่นอน