ข่าวสังคม » กระบี่ติวเข้ม จัดอบรมอาสาช่วยเหลือนทท.ทางทะเล

กระบี่ติวเข้ม จัดอบรมอาสาช่วยเหลือนทท.ทางทะเล

13 มีนาคม 2018
367   0

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำรวจน้ำกระบี่ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครความปลอดภัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 61 เตรียมพร้อม

วันที่ 13 มีนาคม61 ที่โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จ.กระบี่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำรวจน้ำกระบี่ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครความปลอดภัยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 61 โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมพันตำรวจโท ธนินวัฒน์ หิรัญเชวงศักดิ์ สว.ทนท.ทางน้ำ ส.รน.1 กก.9 บก.รน.การตำรวจน้ำ เป็นวิทยากร บรรยาย โดยมีผู้ที่ให้ความสนใจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตำรวจน้ำกระบี่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และนักศึกษาจากวิทยาลัยพละกระบี่ ร่วมกว่า 100 คนร่วม

ทั้งนี้โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการดูแลนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น ได้อย่างถูกต้อง สร้างเครือข่ายการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ รวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับนักท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้กำหนดนโยบาย โดยมุ่งผลักดันให้เป็นเมืองแลนด์มาร์คของโลก เป็นเมืองสำคัญที่ปรากฏในแผนที่โลก ที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเยี่ยมเยือน ซึ่งเป็นเป้าหมายทางการท่องเที่ยว วางไว้ว่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

โดยเป้าหมายในการอบรม มุ่งเน้น ในเรื่องภารกิจหลักในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว การใช้อุปกรณ์และวิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยทางทะเล และขั้นตอนการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบนเรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR. การใช้เครื่อง AED โดยจะมีการกำหนดจำลองเหตุการณ์ภาคสนามในการปฏิบัติการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ ริมเขื่อนปากแม่น้ำกระบี่ สวนสาธารณะธารา อ.เมือง จ.กระบี่