มองแบบเผ่าเทพ » ขอต้อนรับรัฐมนตรีท่องเที่ยว 

ขอต้อนรับรัฐมนตรีท่องเที่ยว 

17 กุมภาพันธ์ 2018
7564   0

หวังยิ่งนักว่ามาหนนี้ มีความเป็นรูปธรรมกว่าคนก่อน
อย่าลืมเป็นอันขาดว่า นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ มีสถานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมีสถานะเป็นรัฐมนตรีรอบสามในกระทรวงนี้
ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า ก่อนหน้านั้น นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ เคยมีสถานะเป็นประธานคณะกรรมการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกสั้นๆว่า เป็นประธานบอร์ด ททท.
ห้ามลืมอีกว่า ก่อนหน้าที่จะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ มีสถานะเป็นประธานคณะกรรมการ อพท. หรือประธานบอร์ด อพท.
ยิ่งไปกว่านั้น ต้องไม่ลืมอีกว่า ก่อนหน้าจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในหนนี้ นายวีระศักดิ์ มีสถานะเป็นคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยรังสิต
ย่อมถือได้ว่า
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ มีความเชี่ยวกรากในด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลิศ เพราะผ่านการทำงานด้านนี้มาแล้วทั้งบู๊และบุ๋น
ปั้นคนออกมาเป็นผู้รับใช้วงการท่องเที่ยวมาแล้ว
ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย หรือชื่อเดิมว่า นางกานดา ถาวรว่องวงศ์ เคยมีสถานะเป็นสมาชิกสภาจังหวัดภูเก็ต ก่อนจะทิ้งงานการเมืองเพื่อโหมบริหารจัดการกิจการโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางจึงกลับมาทำงานการเมืองในฐานะ
วุฒิสมาชิกจังหวัดภูเก็ตที่มาจากการเลือกตั้ง 6 ปี
แถมยังมีสถานะเป็น
ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวแห่งวุฒิสภา
ในตำแหน่งหน้าที่ 6 ปีของการเป็นประธานกรรมาธิการย่อมจะต้องมีความเชี่ยวกรากในการท่องเที่ยวชนิดที่หาตัวจับยากคนหนึ่ง
ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า ตระกูลถาวรว่องวงศ์ เป็นตระกูลนายเหมืองก่อนหันเข้ามาจับงานด้านโรงแรม และก่อนที่จะแยกตัวออกจากกิจการของตระกูล หันมาสร้างบังกะโลเจ็ดหลังที่หาดกะตะ สองคนผัวเมียทั้งซักผ้าปูที่นอนเอง ล้างส้วมเอง ทำความสะอาดที่พักเอง แถมยังออกทำการขายห้องพักเอง
จนกระทั่งกิจการขยายขึ้นมาเป็นโรงแรมกะตะบีซรีสอร์ทแอนด์สปาก่อนที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น บียอนกะตะ แล้วจึงขยายไปก่อสร้างโรงแรมกะรน บีซรีสอร์ทแอนด์สปาก่อนที่จะปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น บียอนกะรน
หลังจากกิจการเติบใหญ่ก็ขยายมาสร้างโรงแรมภูเก็ตออร์คิดในย่านหาดกะรน
แล้วจึงขยายกิจการไปยังเกาะสมุยด้วยการสร้างโรงแรมกานดาบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาที่วันนี้ให้เชนในเครือโนโวเทลทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อจะได้ศึกษากระบวนยุทธในการบริหารแบบต่างชาติ
หลังจากนั้นได้ขยายกิจการไปสร้างโรงแรมบียอนอ่าวนางที่จังหวัดกระบี่และโรงแรมบียอนเขาหลักในจังหวัดพังงา
และโรงแรมล่าสุดและไม่ใช่สุดท้ายคือโรงแรมบียอนป่าตอง นัยหนึ่งว่าจะสร้างโรงแรมอีกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไม่ห่างจากชายทะเลสักเท่าใดนัก
ย่อมหมายถึงว่า การทำการตลาดด้านการขายห้องพักถือว่าอยู่ในระดับซือแป๋เรียกปรมาจารย์
หนำซ้ำยังผ่านการบริหารจัดการขนมเค้กในฐานะกานดาเบเกอรี่ ที่ผลิตเพื่อส่งให้กิจการในเครือกะตะกรุ๊ปและรายอื่นย่อยอีก
อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ยังมีกิจการบริษัทนำเที่ยวที่มีความเชี่ยวกรากในการขายตั๋วเครื่องบินและทัวร์ด้วย
จึงย่อมรู้ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ตเป็นการดี
อย่าลืมเป็นอันขาดว่า แม้นจะผ่านพ้นการเป็นวุฒิสมาชิกและผ่านพ้นการเป็นประธานกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวของวุฒิสภามาแล้วหลายปี
แต่จิตใจของการห่วงใยนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยและสายเลือดหลักของภูเก็ตยังคงเปี่ยมล้น
จึงตัดสินใจออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อเชิญ
นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาพบกับนักธุรกิจด้านการค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
โดยมอบให้หอการค้าจังหวัดภูเก็ตเป็นคนรับผิดชอบในการเชิญใครต่อใครที่มีบทบาทสำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอแนวทางให้กับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อนำไปปรับให้เป็นนโยบายในการสานสร้างและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ต พังงา กระบี่ให้เติบโตไปในระนาบพร้อมๆกัน
โดยไม่ใส่ใจว่า
จะต้องมีค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่
ถือว่าเป็นการเอากำไรคืนตอบแทนให้กับแผ่นดินและผู้คนที่ทำมาหากินกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ละแวกนี้
อย่าลืมเป็นอันขาดว่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์จะเข้าพบกับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับฟังแนวทางและข้อเสนอ
ห้ามลืมเป็นอันขาดว่า การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนแข่งขันกันหนักหน่วงมากในยามนี้
มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า ล้วนแล้วแต่พยายามจะช่วงชิงการนำและการเป็นเจ้าแห่งการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้แทนที่ภูเก็ตที่ครอบครองความเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวโลกมายาวนาน
หากการท่องเที่ยวของเขตพื้นที่อันดามันย่ำเท้าอยู่กับที่ เราจะถูกช่วงชิงไปจากชาติเพื่อนบ้านในอาเซียนและลามเข้าไปในเอเชีย
การเข้ามาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงเป็นการมาที่มีความหมายยิ่งของนักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหลาย
ยิ่งไปกว่านั้น
การมาครั้งนี้ภาครัฐไม่ได้จ่ายเงินเพื่อให้รัฐมนตรีมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างใด
ตรงกันข้ามกับภาคเอกชนที่ออกเงินค่าใช้จ่ายและเป็นการออกเงินคนเดียวเพื่อ
กระตุ้นจากภาครัฐเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เสียงเรียกร้องจากบรรดาเจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ท ที่พักรองรับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ กิจการนำเที่ยวและร้านค้าในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่สามารถดังก้องในหูของรัฐมนตรี
และเป็นเสียงเรียกร้องที่นำไปสู่การจัดสรรงบประมาณลงมาพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง
นักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการที่จะเห็น
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่รวดเร็ว ฉับไว ประทับใจนับจากเริ่มต้นแตะพื้นจังหวัดภูเก็ตที่สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
เราอยากจะเห็นการให้บริการขนส่งมวลชนแก่นักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จและรวดเร็ว
เราอยากจะเห็นความสะดวกในเส้นทางคมนาคมจากชายหาดต่างๆไปยังสนามบินนานาชาติ
เราต้องการอยากจะเห็นการลดเลิกซึ่งปัญหาอาชญากรรมที่กระทบต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งระบบ
เราต้องการให้รัฐเข้ามากำกับดูแลและควบคุมรถบัสที่รองรับนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐานและลดการสูญเสียอย่างที่เราท่านทั้งหลายเห็นในทุกวันนี้
หน้าการเมืองหนังสือพิมพ์เสียงใต้ ขอแสดงความชื่นชม บุคคลตัวอย่างอย่างนางธันยรัศม์ อัจฉริยฉาย อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดภูเก็ตและอดีตประธานกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภา ที่ทุ่มเทในการดึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาจังหวัดภูเก็ตด้วยเงินส่วนตัวในครั้งนี้
รับรองคนที่เข้าร่วมการประชุมนอกเหนือจากรับรองรัฐมนตรี
การเสียสละในครั้งนี้ อาจจะไม่มีคนเห็นและคนรู้มากนัก
แต่หากเป็นการติดทองหลังพระ
เราควรจะต้องนำมาสรรเสริญในคุณงามความดีหนนี้
หนังสือพิมพ์เสียงใต้ ขอต้อนรับนายวีระศักดิ์  โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เราหวังว่า การมาครั้งนี้ คือการสร้างความหวังแก่การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ทั้งระบบ