มองแบบเผ่าเทพ » อันเนื่องมาจาก นาฬิกาหรูท่านประวิตร

อันเนื่องมาจาก นาฬิกาหรูท่านประวิตร

26 มกราคม 2018
7388   0

อันเนื่องมาจาก
นาฬิกาหรูท่านประวิตร

สืบเนื่องจากข่าวนาฬิกาหรู 20-30 เรือนที่ท่านพลเอกประวิตรใช้อยู่ปัจจุบันและอดีต 2-3 ปีที่ผ่านมา เราเห็นว่า
ควรยกเครื่อง ปปช.เสียใหม่บางเรื่อง เช่น
การแสดงบัญชีทรัพย์ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการมเองของข้าราชการชั้นสูงของใครต่อใครที่มีอำนาจว่าควรจะยกเลิกทั้งก่อนเข้าและหลังจากออกไปแล้ว โดยเอามาตรการอื่นมาใช้แทน เช่น รายการเสียภาษีเงินได้ประจำเป็นต้น
มันมีประโยชน์ตรงไหน ที่ให้ท่านทั้งหลายแสดงบัญชีทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องบอกที่มาที่ไป นายพลทั้งหลายที่อยู่ใน ครม.มีทรัพย์สินเกินร้อยล้านแทบทุกราย ท่านได้จากมรดกหรือจากการทำมาหากินของคู่สมรส หรืออะไรไม่ต้องแจง!!
มีเสียงเรียกร้องให้ท่านประวิตรแจงการเสีย “ภาษีประจำปี”ย้อนหลังไป 5 ปี 10 ปี อะไรก็แล้วแต่
นี่คือประเด็นใหญ่
และ
เป็นประเด็นที่ถูกต้อง
ถ้าท่านประวิตรต้องแจงการเสียภาษีเงินได้ประจำปีก็ต้องมีกฎหมาย มีข้อบังคับรองรับ และคงไม่ใช่ทำคนเดียว คณะคสช.ทุกคน ครม.ทุกคน ต้องปฏิบัติตามด้วยจึงจะยุติธรรม!!
นี่คือประเด็นที่เราเห็นควรยกเลิกคำสั่งของ ปปช.บางข้อ หลายข้อ หรือทำการปฏิรูป ปปช.เสียเลย ร่างระเบียบข้อบังคับใหม่ให้ยื่นสำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีประจำปีแทน จะคงไว้ยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้ว
เพียงข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ประจำปีซึ่งมีรายไดทั้งปี รวมทั้งของคู่สมรส (ถ้ายื่นร่วมกัน)ก็คงพอเพียงที่จะพิจารณาว่าท่านได้รายได้เหล่านั้นมาอย่างไร!!
ข้อมูลหนึ่งที่ไม่ต้องเสียภาษี ไม่ต้องแจงในแบบฟอร์มภาษีเงินได้คือ รายได้จาการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็มีหลักฐานอยู่ที่ ตลท.หมดจะโกง-โกหกไม่ได้
เราอยากให้มีการแจงยอดการเสียภาษีของเศรษฐี 500 คนแรกของประเทศทุกปีว่าประเทศไทยมีรายได้ภาษีจากพวกเขาเท่าไรเทียบกับภาษีเงินได้ที่เก็บได้ทั้งหมด ตัวเลขมีอยู่แล้ว และรัฐก็เคยทำแล้วแต่แถลง 200 อันดับแรกผู้ที่เสียภาษีเงินได้สูงสุดในปีนั้นๆ แต่แล้วถูกบีบจากนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้เลิกทำเพราะอะไรใครๆก็รู้
“ภาษีเงินได้”เป็นตัวป้องกันปราบปรามการทุจริตได้ดีที่สุด มาตรการหนึ่งแต่ไทยเราไม่ยอมเอามาเป็นเครื่องมือ ปปช.น่าจะคิดเอารายการเสียภาษีเงินได้มาร่วมพิจารณากับข้อมูลอื่นๆด้วย ผู้ที่จะมาเป็น ส.ส. ส.ว. รมต. หรือระดับ10-11 ของหน่วยราชการใด แม้กระทั่งนายกฯอบจ.นายกเทศมนตรี ต้องยื่นรายการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 5 ปี ก่อนรับตำแหน่งและอีก 1 หรือ 2 ปี หลังจากพ้นตำแหน่งหน้าที่แล้ว ข้อมูลนี้จะช่วยให้สอบการทุจริต คอร์รัปชั่นได้ดีกว่ารายการบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นกันอยู่ในปัจจุบันมากนัก
กรณีท่านรองนายกฯประวิตรมีผู้ถามว่า ท่านควรทำอย่างไร?
ในความเห็นส่วนตัวเราไม่น่าจะมีอะไรดีกว่า “ลาออกจากตำแหน่งรองนายกฯรัฐมนตรี”ก่อน เร่งให้ ปปช.พิจารณาตีความให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่ผิดท่านก็กลับเข้าไปใหม่ได้ มีเวลาอีกปีกว่าอาจจะถึง 2 ปีหากเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
เราขอชื่นชมท่านประธาน ปปช. พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ที่ขอถอนตัวจากเรื่องนาฬิกาหรูของท่านประวิตร เพราะเคยเป็นเด็กหน้าห้องและคุ้นเคยเคารพนับถือกันมากท่านก็แสดงสปิริตที่น่าชมเชยชิ่ง
ถามว่า CASE ของท่านประวิตรกระเทือน คสช. กระทบอนาคตนายกฯประยุทธ์ไหม เราว่ามีส่วนไม่น้อยเลยตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ยังไม่เห็นผลการตัดสินของ ปปช.ก็เดากันไปต่างๆนานา และก็รู้ๆกันอยู่สันดานคนไทยมักจะมองในแง่ลบไว้ก่อน ทั้งๆที่กม.ไทย ศาลไทยบอกว่าจำเลยบริสุทธิ์ต้องพิสูจน์ว่าผิด!
ขณะนี้ความนิยมชมชอบในตัวนายกฯในคสช.ก็เสื่อมลงตกตํ่าลง อาจจะยังไม่ถึงขีดตํ่าสุด แต่หลัง สนช.เห็นชอบตาม กมธ.ให้ชะลอการใช้บังคับ พรป.ส.ส. ออกไป 90 วันนั่นแหละ ความเชื่อมั่นในตัวนายกฯจะลดลงอย่างมาก และโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นนายกฯคนนอกคงจะน้อยเต็มที แต่ก็ยังมีตัวตายตัวแทนเกี่ยวกับนายกฯคนนอก
ไว้ฉบับหน้าค่อยคุยกันเรื่องนี้ รอดู สนช.โหวตก่อนครับ