จากสำนึกสู่ปากกา » เขาโต๊ะแซะ

เขาโต๊ะแซะ

25 มกราคม 2018
512   0

 

อดีตที่ผ่านมา เขาโต๊ะแซะแทบจะเรียกว่า ไม่มีความสำคัญต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่อย่างใด เพราะหลังจากมีการบุกรุกและมีการตัดไม้ทำลายป่าบนเขาโต๊ะแซะ ทำให้แหล่งน้ำดิบธรรมชาติที่รากต้นไม้อุ้มเอาไว้ไม่สามารถไหลออกมาเป็นน้ำตกได้ตลอดปีเหมือนเมื่อสี่สิบปีก่อน

ทำให้ทางน้ำตกในวันนี้จะมีเฉพาะช่วงหน้าฝน ส่วนหน้าแล้ง เราไปยืนชมทัศนียภาพแห่งหินหน้าผาที่ไร้หยดน้ำนอกจากเป็นที่ตั้งของศาลพ่อตาโต๊ะแซะ

เขาโต๊ะแซะวันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งภายในเขตตัวเมืองที่บรรดาแท็กซี่ป้ายเขียวทั้งหลายจะทำมาหากินด้วยการกวักมือเรียกคนต่างชาติโดยเฉพาะคนผมทอง ไปดูลิงบนเขาโต๊ะแซะ แต่คนขับแท็กซี่ป้ายเขียวเหล่านี้ ไม่มีหัวการค้าแทนที่จะตกลงกับร้านขายกล้วยหรือขายผลไม้ว่า จะเอานักท่องเที่ยวต่างชาติมาอุดหนุน และจะทำให้เกิดความพึงพอใจของคนมาเที่ยวที่ได้ให้อาหารลิงด้วยมือตัวเอง

วันนี้เขาโต๊ะแซะจึงกลายเป็นสถานที่ทำมาหากินของทัวร์ป้ายเขียวด้วยการพาชมลิง

ที่จะจอดแวะสองจุด

ทุกตอนเช้าและตอนเย็น เขาโต๊ะแซะจะกลายเป็นสถานที่ออกกำลังกายของคนในวัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัยบั้นปลายหรือวัยกลางคนที่พอจะมีเวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงเข้าไปมีบทบาทในการราดยางและเข้าไปพัฒนาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าจะพัฒนามากมายอะไรนัก

การสร้างห้องน้ำของ อบจ.ภูเก็ต แทบจะเรียกว่าลืมมองสภาพความเป็นจริงว่า ตรงนี้คือสถานที่ลิงลงวิ่งเล่น จะต้องพัฒนาในรูปแบบไหนที่จะป้องกัน

และในบริเวณศาลาที่กึ่งกลางของเขาโต๊ะแซะ น่าจะต้องมีจุดสำหรับให้อาหารลิง โดยจะต้องกั้นคอกเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารลิงได้ โดยที่ลิงไม่เข้ามากัดในกรณีที่นักท่องเที่ยวแหย่กล้วยจะถึงมือลิงแล้วชักกล้วยกลับจนมีข่าวบ่อยครั้งว่า โดนลิงกัด

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องมีการ

ฉีดยาแก้บาดทะยักแก่ลิงเพื่อมิให้เกิดอาการติดโรคลิงบ้า อันเกิดจากการกัดของลิงด้วย

อันที่จริงแล้ว ถนนบนเขาโต๊ะแซะสามารถที่จะขยายให้รถสองคันวิ่งสวนกันได้อย่างสบายๆมากกว่านี้ และบริเวณด้านที่ติดกับไหล่เขาน่าจะต้องมีการทำอะไรเพื่อป้องกันมิให้การหลบกันของรถยนต์สองคันที่อาจจะส่งผลให้คนขับรถไม่แข็งแรงพลาดพลั้งรถไถลลงไปในช่องทางคูน้ำด้านข้างตรงนั้น

ไม่ต่างไปจากเส้นทางเดินออกกำลังกายของคนที่มาออกกำลังกายและลานออกกำลังกายน่าจะต้องพัฒนามากกว่านี้

สิ่งที่ดีในวันนี้ก็คือ มีการจ้างพนักงานกวาดขยะคอยทำการกวาดขยะในแต่ละวัน และขยะที่กวาดส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปุ๋ยทั้งสิ้นในอนาคต

น่าจะต้องขุดหลุมเพื่อฝังใบไม้ทั้งหมดที่กวาดในแต่ละวันลงไปเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยและเข้ามาเป็นส่วนเสริมของต้นไม้ให้เจริญเติบโตในวันข้างหน้า

เพราะวันนี้เราไม่เน้นการปลูกไม้ผลบนเขาโต๊ะแซะ เราจึงเห็นลิงจากเขาโต๊ะแซะยึดอาชีพ

ขอทาน

และกลายมาเป็น

ลิงวณิพก

คอยนั่งรออาหารจากชาวบ้านที่จะเอาขึ้นมาให้

กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มคือ กลุ่มหนึ่งใจบุญเอาอาหารไปให้ลิง อีกกลุ่มหนึ่งกลัวลิงกัดเพราะเดินออกกำลังกายจะไปต่อว่าต่อขานคนให้อาหารลิง กลายเป็นวิวาทะเกิดขึ้นจากคนที่เดินออกกำลังกายกับคนใจบุญที่ชอบให้อาหารลิง

น่าจะต้องมีสักวันหนึ่ง ที่จะต้องยิงผลไม้หรือไม้ผลที่มีลูกสามารถเลี้ยงลิงได้ไม่ว่าจะต้องต้นมะม่วงสารพัดพัน ต้นลูกมุด ต้นมะพร้าวเอาไว้ในบริเวณเขาโต๊ะแซะแห่งนี้

ถนนที่คับแคบ ไม่มีที่จอดรถกลายเป็นจุดบอดสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เขาโต๊ะแซะไม่สามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ร้านอาหารก่อนถึงสะพานขึ้นเขาโต๊ะแซะหลายร้านที่เปิดแล้วปิดเพราะคนขึ้นมากินน้อยกว่าที่คาดหวังและคาดหมาย

เราสามารถพัฒนาเขาโต๊ะแซะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทแอดแวนเจอร์ได้ หากเรามีวิสัยทัศน์และการมองข้ามอนาคตและดึงนักท่องเที่ยวประเภทแอดแวนเจอร์เข้ามาใช้เส้นทางในการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศและเชิงธรรมชาติ

ที่ อบจ.ภูเก็ตน่าจะต้องมีต้นแบบและต้องเป็นตัวนำในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าจะปล่อยผ่านเลยไป

พื้นที่ของภูเก็ตหลายแห่งสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้ แต่เรามองข้ามและมองผ่านเลยไปจนกระทั่งแทนที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มกลับกลายเป็นเกิดความรกร้างอย่างน่าเสียดาย