ช่วยกันแลพังงา » ชายทะเลท้ายเหมือง พัฒนาให้เป็นชายทะเลสุขภาพ จะดีไหม…

ชายทะเลท้ายเหมือง พัฒนาให้เป็นชายทะเลสุขภาพ จะดีไหม…

3 มกราคม 2018
6804   0

อย่างที่ทราบ ชายทะเลท้ายเหมือง มีสภาพชายหาดเป็นแอ่งกระทะ ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำทะเล เกิดจากจากการทำเหมืองแร่ในอดีต แต่ผู้เขียนกลับมองเห็นว่า หากจะพัฒนาให้ชายทะเลท้ายเหมือง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย น่าจะดีนะ ดีกว่าปล่อยเอาไว้อย่างที่เป็นอยู่
ชายทะเลท้ายเหมือง มีสภาพอากาศที่ดี ผู้คนยังไม่พุกพ่านมากนัก หากคิดจะพัฒนาขึ้นมา ยังง่ายต่อการดำเนินงาน ถึงแม้บริเวณชายฝั่งจะไม่กว้างสักเท่าไหร่ แต่ความยาวมีมากพอ เส้นทางปั่นจักรยานก็มีแล้ว เพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็น่าจะโอเค ทำเส้นทางสำหรับวิ่งออกกำลังกายขึ้นมาอีกเส้นทาง ให้มีความยาวระยะทางไป-กลับที่เหมาะกับการวิ่งออกกำลังกายได้ ปรับปรุงให้มีที่จอดรถฝั่งสองฝั่งถนนเป็นช่วง ๆ มีศาลาพักร้อนสำหรับครอบครัวที่จะมานั่งพักผ่อน จะเป็นการยกระดับชายทะเลท้ายเหมืองให้เป็นชายทะเลสุขภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงาไปในตัว นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบท่องเที่ยวแบบมีที่ออกกำลังกาย จะแห่เข้ามาท่องเที่ยวในจุดนี้กันครับ
หากจำไม่ผิดละแวกใกล้กัน ทางหน่วยงานท้องถิ่นเคยก่อสร้างสวนสุขภาพไว้แล้ว เข้าไปพัฒนาสวนสุขภาพนี้ให้มีอะไรมากขึ้น จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของชายทะเลสุขภาพได้ทันที
ปี 2561 เป็นปีที่ชาวพังงาต้องช่วยกันคิด ต้องช่วยกันผลักดันให้จังหวัดพังงาเรามีอะไรอย่างที่ควรมี และเป็นอะไรอย่างที่สมควรเป็น เขาคิดอะไร ก็คิดเพื่อตัวเขา ชาวพังงาคิดอะไร ก็คิดเพื่อตัวเราเองเหมือนกันครับ…

นายป๊อบ