แลพังงา

28 ธันวาคม 2017
6737   0

สวดเมตตาฌาน(สุทัศน์ นั่งกลาง)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“สวดเมตตาฌาน” สุทัศน์ วีริยานันท์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา เผยได้เข้าร่วมพิธีสวดเมตตาฌาน ยี่สิบปีสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่สาขา 165 วัดประชุมโยธี อ.เมืองพังงา ในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมพิธีสวด จำนวน 123 คน…

(ไขแสง ศักดา)

“วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงากำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 และได้กำหนด “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาขอเชิญชวนชาวพังงาทุกคน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อเป็นรางวัลในการออกร้าน “มัจฉากาชาด” และยังสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2561…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…

เขยพังงา