แลพังงา

26 ธันวาคม 2017
7683   0

(ประชารัฐร่วมใจ)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” วันที่ 25 ธ.ค.60 สิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และ ไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการจากทุกหน่วยงาน และเหล่ากาชาดทุกอำเภอ ออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดพังงา หรือ “ประชารัฐร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” ที่โรงเรียนอ่าวกะพ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว ส่วนราชการออกหน่วยบริการให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านต่าง ๆ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้

(ฟุตบอลวีไอพี)

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จัดการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น รับฟังปัญหาอุปสรรค โดยปัญหาหลัก คือ การทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านที่ยังคงได้รับผลกระทบจากฎหมายเกี่ยวกับการทำประมง เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมง ในโอกาสเดียวกันได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง วีไอพีพังงา นำโดยผู้ว่าฯพังงา กับวีไอพีเกาะยาว นำโดย สุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์-สุมาศ จรสุวรรณ)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…

เขยพังงา