แลพังงา

23 ธันวาคม 2017
6663   0

(นายกเหล่าฯพังงาเลี้ยงอาหารเด็ก)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“นายกเหล่าฯพังงา เลี้ยงอาหารเด็ก” 23 ธ.ค. ที่มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิตพังงาและองค์กรสาธารณประโยชน์ เยื้องวัดปะเต อ.ท้ายเหมือง ไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วย สุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง นำเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อ.เมือง อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง

(นายกเหล่าฯพังงา กำลังตักอาหารให้เด็ก)

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก จำนวน 25 คน (เด็กชาย 13 คน เด็กหญิง 12 คน)พร้อมมอบข้าวสาร เครื่องนุ่งห่มและจัดกิจกรรมสันทนาการ “เด็กเหล่านี้เขายังขาดหลายสิ่ง เราเพียงแค่มาเติมเต็มให้เขาในบางส่วนเท่านั้น” นายอำเภอท้ายเหมือง กล่าวว่า ที่มูลนิธิฯแห่งนี้มีร้านกาแฟ-เบเกอร์รี เป็นการหารายได้เข้ามูลนิธิฯ และยังให้เด็กได้ฝึกฝนเป็นอาชีพไปในตัว ใครผ่านไปมาช่วยกันอุดหนุนกาแฟและเบเกอร์รี่กันด้วย…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…

เขยพังงา