แลพังงา

19 ธันวาคม 2017
7863   0

(พิธีเปิดใช้อาคารศาลพังงา(ใหม่)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“เปิดใช้อาคารศาลพังงา” วันที่ 19 ธ.ค. ที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา (หลังใหม่) ถนนพังงา-ทับปุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา รุ่งอรุณ ชนะวีรวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา ประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ในโอกาสเปิดใช้อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา (หลังใหม่)

“ศาลจังหวัดพังงา ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลหลังใหม่จากสำนักงานศาลยุติธรรม และได้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ พร้อมได้รับส่งมอบอาคารที่ทำการแล้ว ศาลจังหวัดพังงาจึงได้ย้ายอาคารที่ทำการเปิดใช้อาคารที่ทำการหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และเนื่องจากหน่วยงานศาลยุติธรรม เป็นองค์กรหลักหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงานสถาบันศาลยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีคดีความและผู้ใช้อำนาจศาลยุติธรรมเป็นที่พึ่ง และเพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลจังหวัดพังงา จึงได้จัดพิธีสงฆ์ขึ้นในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว”…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 087 338 2225 หรือ อีเมล์ yingnews@hotmail.com…

เขยพังงา